DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Разберете повече за MARCH

about march photo

MARCH (MAke science Real in sCHools) е мрежа, която има за цел да свърже в едно институции, НПО и образователни оргазницации. Състои се от девет партньора от седем европейски държави: Великобритания, Гърция, Германия, Сържия, Литва, България и Португалия.

Ключовите цели са:

  • Да помогне на малдите хора активно да се включат в процеса на учене
  • Да покаже, че науката е свързана с нашето ежедневие
  • Да покаже, че науката може да служи като метод за изграждане на активно гражданско общество
  • Да покаже значението между научните умения и кариерното развитие

 

Използваме обща платформа, която служи за обмен на иновативно съдържание и добри практики в образоованието по науки в гимназиите. Общата тема на тези практики е "Устойчиви градове". Всички участващи партньори смятат, че се нуждаем от подобрено образование по науки, което увеличава шансовете на техните ученици за бъдеща кариера. За да постигнем тези цели, използваме иновативни техники за обучение, които превръщат преподаването на наука в училище в забавно и привлекателно изживяване за младитежите. Амбициозната ни цел е да достигне до над 10 000 училища в цяла Европа и да привлечем интереса на хиляди ученици.
 

Междинният доклад за изпълнение на проекта е достъпен оналйн тук.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education