DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Прочетете повече за всички наши европейски партньори

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Британски Съвет е международната организация на Обединеното кралство за образователни възможности и културни връзки. Британски
  Read More
 • Форум Демокрит е неправителствена организация, чиято цел е да подобри качествено имиджа на българските учени,
  Read More
 • Британската научна асоциация (BSA, известна преди и като BA) има за цел да стимулира развитието
  Read More
 • Jungvornweg е издателство, което специализира в комуникаците с деца и младежи. Издава списания, изгтовя уебсайтове,
  Read More
 • SciCo е неправителствена оргазнизация с идеална цел, чиято цел е да комуникира научните проблеми към
  Read More
 • Центърът за развитие на образованието (EDC) е държавна образователна институция, която предлага образователна подкрепа за
  Read More
 • "Жива наука" или Ciência Viva (CV) е националната агенция за научно обучение и научна култура
  Read More
 • Центърътза популяризиране на науката и изкуствоти (CSAP) е частна организация, основана в Белград, Сърбия, през
  Read More
 • Дирекция "Образователна радио и телевизия"(EduTV) към Министерство на образованието на Гърция работи от 1977 г.
  Read More
Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education