DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Прочетете повече за всички наши европейски партньори

Centre for Science and Art Promotion

Центърътза популяризиране на науката и изкуствоти (CSAP) е частна организация, основана в Белград, Сърбия, през 2004 г. Мисията й е да направи науката популярна и привлекателна за по-голямата част от сръбските граждани, с акцент върху младежите.

CSAP е основател на най-важното събитие за комуникация на науката в Сърбия: Фестивалът на науката в Сърбия. През 2012 г. шестият Фестивал събра над 30 000 посетителя за 4 дни на общо четири локации с участието на повечето от 450 млади учени и 36 научни институции от Сърбия. Към момента CSAP си партнира с над 60 медийни организации в страната и е член на European Science Events Association (EUSEA), Европейскат асоциация за научни събития.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education