DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Прочетете повече за всички наши европейски партньори

Educational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education

Дирекция "Образователна радио и телевизия"(EduTV) към Министерство на образованието на Гърция работи от 1977 г. Тя включва значителен брой висококачествени медийни продукти, насочени към допълване на образователните ресурси в класната стая.

EduTV играе основна роля в имплементирането на образователната реформа "Дигитално училище" чрез разработката на множество дигиални проекти и проекти в социалната мрежа, насочени както към формалното, така и към неформалното образование.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education