DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Добри практики

Ще разгледаме най-иновативните методологии и ще ги тестваме в цяла Европа


 • ...в Португалия

  Ще изпозлваме мултимедия, за да направим часовете по науки привлекателни.

 • ...в България

  Ще популяризираме използването на компютърни и информационни технологии часовете по наука.

 • ...в Сърбия

  Ще предтавим как най-добре да се подготвят занятията по наука.

 • ...в Литва

  Ще органзираме събития, на които всички учители и представители на организации в сферата на образованието ще могат да обменят идеи.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education