DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

MARCH Конференции

За нас

intl conf general

Ще бъдат проведени три междунардони конференции, които да покажат методологията, идеята и добрите практики на проекта пред ключови партньори, учители, представители на НПО и на админситрация.

Първата Международна конференция се проведе в Гърция на 13 ноември 2014 г. и представи най-новото в сферата на образувоаните по науки, както и резултатите от обозрния анализ (виж Доклада на MARCH (pdf)).

Втората Международна конференция се проведе в Берлин на 5 ноември 2015 г. В нея се включиха местни, регонални и европейски ключови фигури, които обсъдиха въпроси от сферата на преподаването на науката, като използваха резултатите от Международните работни ателиета за обмяна на иновации ( International Innovation Swap Workshops или ISWs).

Финалната трета Международна конференция ще се проведе на 15 ноември в Лондон. Тя ще обедини учители и представтиели на институциите, за да обсъдят бъдещето на образованието и как наистина да направим науката привлекателна в училище.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education