DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Вижте всичктие работни ателите, реализирани по проекта MARCH

workshops general

Общо 7 локални работни ателиет (LW)  са проведени –, по едно във всяка страна-партньор на проекта: Литва , Германия , Португалия , Сърбия , Гърция , Великобритания и България – като целта на всички е да съберат заедно учители, ученици и изследвоатели, за да обсъдят от вискчи гледни точки как най-добре часовете по наука могат да станат привлекателни в училище. Общата тема на всички работни ателиета е: ‘Науката и устойчивите градове’.

След приключване на всяко локално работно ателие, общо три Международни работни ателиета за обмен на знание (ISW) се проведоха в Литва , Португалия и България . В Литва бяха обсъдени иноватини практики, тествани в Литва и Германия. В Португалия - практики от Португалия и Великобритания, а в Булгария акцентът бе върху практиките от България, Гърция и Сърбия.

Във всички ателиета се включиха всички партньори от проекта , както и ключови външни експерти. Рабоните ателиета са записани и публикувани на уебсайта, за да стимулират получаването на обратна връзка от колеги в цяла Европа.

Следващата таблица показва всички проведени ателиета, проведени по проекта MARCH, подредени по вид, фържава и дата на провеждане:

Тип работно ателитеДържаваДата
Локално работно ателие(LW) Литва 19 февруари 2015
Локално работно ателие(LW) Германия 20 февруари 2015
Локално работно ателие(LW) Португалия 6 март 2015
Локално работно ателие(LW) Сърбия 6 март 2015
Локално работно ателие(LW) Гърция 20 март 2015
Международно работно ателие за обмен на знание (ISW) Литва 24-25 март 2015
Локално работно ателие(LW) Великобритания 17 април 2015
Международно работно ателие за обмен на знание (ISW) Португалия 8 май 2015
Локално работно ателие(LW) България 19 май 2015
Международно работно ателие за обмен на знание (ISW) България 6 октомври 2015

 

Можете да намерите допълнителна информация ,включително датите , програмите и снимките от събитията , подредени по място на провеждане , като кликнете на менщ ‘Ателиета’.

 

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education