DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

пилотните дейности

За пилотните дейности по MARCH

Пилотните дейности са базирани на резултатите от другите събития, обединени под темата "Устойчиви градове". Емпиричната им основа е Най-новото в образованието по науки: Резултати от емпиричното проучване на проекта MARCH (pdf), добрите практики, методологи и резултати, получени чрез местните (LW) и междуанродни (ISW) работни групи за обмен на иновации, както и чрез инструментите и техниките, разработени по време на уебинарите. Над 1200 учители и 1400 ученици са участвали пряко в тези събития.

За да им помогне, мрежата от партньори е създала образователно ръководство което е налично за свободно сваляне (в pdf). В него можете да намерите всичките 21 добри практики, събрани от училищата във всяка страна партньор на проекта. Всички училища в тези държави са поканени да ги тестват и да проверят ефекта им. Планове на уроци, въпросници и други полезни ресурси също са част от ръководството.

В допълнение бяха проведени и серии от срещи наживо и онлайн. По този начин учителите и местната образователна общност бе запозната с ресурсите, методите и насоки как най-добре да реализира пилотнтие дйености.

Изпълнието на пилотни дейности бе в периода от м. февруар 2016 до м. октомври 2016. Учителите можеха да ги реализират или в продължение на цял срок, или за минимум два часа в своето училище.

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education