DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeRemiamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos

MARCH ataskaitos

Modernus mokslo pagrindų ugdymas: MARCH empirinio tyrimo rezultatai

march empirical study

Šioje ataskaitoje pateikiami MARCH tyrimo rezultatai ir gerųjų patirčių kolekcija iš septynių dalyvaujančių šalių, pagrindinis dėmesys skiriamas gamtamokslinio ugdymo metodologijai ir kasdienei patirčiai vidurinėje mokykloje. Jo tikslas buvo peržvelgti esamą gamtamokslinio ugdymo Europoje situaciją ir sudėlioti šiuolaikinių mokinių ir mokytojų suvokimo ir nuomonių apie gamtamokslinį ugdymą pasirinktose šalyse žemėlapį.

Darbui vadovavo Forum Democrit ir ataskaitą rašė Todor Galev, Bulgarijos mokslų akademijos Visuomenės ir žinių studijų instituto mokslų daktaras. Pasiūlymus teikė Diana Popova iš Forum Democrit (Bulgarija) ir Julia Karnahl iš Jungvornweg (Vokietija).

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šios ataskaitos rezultatai nebūtinai atspindi išsamų gamatmokslinio ugdymo vaizdą kiekvienoje tyrime dalyvavusioje šalyje, bet parodo gamtamokslinio ugdymo tendencijas ir išryškina problemas.

Pagrindinės išvados:

  • Vidurinis ugdymas vis dar labiau susjęs su mokslo pasauliu nei su verslo / pramonės, net ir tose šalyse, kurios turi dešimtmečius trunkančias gamtamokslinio ir technologinio ugdymo tradicijas.
  • Gamtamokslinis ugdymas visose šalyse yra labiau teorinis nei praktika grįstas.
  • Net ir lyderiaujančiose šalyse politiniai sprendimai šioje srityje nedavė lauktų rezultatų.
  • Reikia įtraukti šeimas į gamtamokslines ir technologines veiklas; nuodugnus interviu ir turimi tyrimai rado tik kelias gerąsias patirtis, todėl tam reikia skirti ypatingą viešosios politikos dėmesį.
  • Ypatingą dėmesį reikia skirti mokinių gebėjimų atpažinti mokslinę informaciją, ypač internete, ugdymui.

Skaitykite visą ataskaitą (pdf).

Lifelong Learning ProgrammeMARCH (MAking Science Real in SCHools) projektą finansuoja Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik jo autorių požiūrį ir neatspindi Europos Komisijos nuomonės. Europos Komisija nėra atsakinga už jokį galimą čia pateiktos informacijos panaudojimą.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education