DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeRemiamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos

MARCH konferencijos

Apie

intl conf general

Iš viso, vyks trys (3) tarptautinės konferencijos, kurių tikslas - skleisti tinklo metodologijas, idėjas ir gerąsias patirtis svarbiausioms suinteresuotoms šalims, pedagogams, nevyriausybinėms organizacijoms ir vietinės valdžios atstovams. Tuo pačiu, konferencijos bus forumu konsultacijoms su tinklo tikslinėmis grupėmis ir klausimų, susijusių su gamtamoksliniu ugdymu mokyklose, sprendimui.

1 tarptautinė konferencija vyko Graikijoje 2014 metų lapkričio 13 dieną. Joje buvo nagrinėjamas modernus mokslo pagrindų ugdymas ir pristatyti tyrimo rezultatai (žiūrėkite MARCH ataskaitą (pdf)).

2 tarptautinė konferencija vyko Berlyne, Vokietijoje 2015 metų lapkričio 5 dieną. Į konferenciją buvo pakviesti vietiniai, regioniniai ir ES veikėjai pokyčių gamtamoksliniame ugdyme apibendrinimui, remiantis tarptautinių pasikeitimo naujovėmis kūrybinių dirbtuvių (ISW) rezultatais.

Pagaliau, 3 tarptautinė konferencija vyko 2016 m. lapkričio 15 d. Londone. Ji subūrė pedagogus ir institucijas pažvelgti į ugdymo ateitį, ir buvo skirta patrauklių mokslo pagrindų mokiniams kūrimui mokykloje.

Lifelong Learning ProgrammeMARCH (MAking Science Real in SCHools) projektą finansuoja Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik jo autorių požiūrį ir neatspindi Europos Komisijos nuomonės. Europos Komisija nėra atsakinga už jokį galimą čia pateiktos informacijos panaudojimą.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education