DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeRemiamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos

Išbandymai

Apie MARCH išbandymus mokyklose

Išbandymas pagrįstas MARCH renginių “Tvariųjų miestų” tema, rezultatais, apibrėžtas empiriniame tyrime „Modernus mokslo pagrindų ugdymas: MARCH empirinio tyrimo rezultatai“ (pdf), gerosios patirtys, metodologijos ir rezultatai, pasiekti vietinėse (LWs) ir tarptautinėse apsikeitimo inovacijomis kūrybinėse dirbtuvėse (ISWs), taip pat nauji įrankiai ir technikos sukurtos internetiniuose seminaruose. Daugiau kaip 1200 mokytojai ir 1400 mokiniai tiesiogiai dalyvavo šiuose renginiuose.

Siekiant padėti pedagogams naudoti ir taikyti gerąsias praktikas mokyklose, buvo sukurtas medžiagos rinkinys, ir jį galima atsisiųsti (pdf). Šiame rinkinyje yra 21 geroji patirtis, surinkta ir sėkimingai išbandyta mokyklose visose partnerių šalyse, ir išbandymus DUK, tam, kad mokytojai visoje Europoje galėtų pabandyti jas savo klasėse ir surastų naujų mokymosi būdų, siekdami, kad mokslas taptų patrauklesnis ir malonesnis mokiniams. Pamokos planų šablonai, klausimynai, ištekliai ir gairės, kaip pristatyti rezultatus, yra rinkinio priede.

Papildomai kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje buvo organizuoti 35 tiesioginiai ir nuotoliniai mokymai, siekiant supažindinti vietinę švietimo bendruomenę su ištekliais, įžvalgomis, patarimais ir pagalba, kad išbandymas vyktų sklandžiai ir būtų patrauklus mokytojams ir mokiniams.

Išbandymas vyko 2016 m. vasario – spalio mėn. 143 mokyklose visoje Europoje, jame dalyvavo 9080 mokiniai ir 1395 mokytojai. Mokytojai turėjo pasirinkti ir išbandyti savo mokykloje įvairios trukmės, nuo dviejų pamokų iki semestro, gerąsias patirtis. Galutinę ataskaitą, kurioje yra išbandymų kiekvienoje šalyje (JK, Graikijoje, Vokietijoje, Serbijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Portugalijoje) rezultatai, nuotraukos, vertinimas ir išvados, galite rasti čia ir atsisiųsti (pdf).

Išbandymai puikiai tarnavo projekto tikslams, nustatant ir skleidžiant gerąsias praktikas visose šalyse partnerėse, padedant pedagogams ir politikos formuotojams sužinoti apie novatoriškas metodikas, skatinant kitokį ne vadovėlinį mokinių požiūris į STEM ir įkvepiant siekti karjeros moksle. Be to, išbandymų duomenys buvo svarbūs galutinėms atskaitos rekomendacijoms (pdf), kurios buvo paskleistos šalių ministerijose ir aukštiems švietimo pareigūnams Europoje.

MARCH metodologija buvo orientuota į mokinius, jauni žmonės dalyvavo visose konferencijose ir pasikeitimo inovacijomis kūrybinėse dirbtuvėse ir jie galėjo išreikšti savo nuomonę apie pristatomas tvarumo, aktyvaus pilietiškumo ir mokslo sąsajų su kasdieniniu gyvenimu temas. Išbandymo tikslai buvo skirti:

  • sudominti mokinius STEM
  • įtraukti mokinius į projektus, kuriems būdinga bendradarbiavimas, darbas komandoje ir bendraamžių refleksija
  • plėtoti mokinių domėjimąsi STEM dalykais
  • skatinti mokinius siekti karjeros STEM srityje
  • skatinti mokslinį mąstymą, argumentavimą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimą
  • susieti kasdieninio gyvenimo pavyzdžius ir reiškinius su mokslu ir technologijomis tarpdalykiniu ir tarpturininiu požiūriu
  • skatinti socialinių, bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir komunikavimo gebėjimų ugdymą.


Taip pat išbandymo edukaciniai tikslai buvo susiję su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu pagal mokymosi visa gyvenimą programą. Išbandymo tikslais buvo: skatinti mokytojus ieškoti inovatyvių metodologijų, atitinkančių jų klasių poreikius; kurti tinklus, kuriais jie galėtų dalytis, aptarti ir taikyti gerąsias praktikas visose šalyse-partnerėse; suteikti diskusijų platformą politikos formuotojams, mokytojams ir mokiniams; reklamuoti naujas mokymo praktikas, kurios paverčia STEM dalykus patraukliais mokiniams; skatinti mokytojų bendradarbiavimą siekiant holistinio požiūrio į dalykus; skatinti mokytojus dalyvauti gamtamoksliniuose projektuose, kartu įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą.

 

Lifelong Learning ProgrammeMARCH (MAking Science Real in SCHools) projektą finansuoja Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik jo autorių požiūrį ir neatspindi Europos Komisijos nuomonės. Europos Komisija nėra atsakinga už jokį galimą čia pateiktos informacijos panaudojimą.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education