DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeProjekat je podržan od strane Lifelong Learning Programme Evropske unije

Saznajte više o projektu MARCH

about march photo

MARCH (MAke science Real in sCHools) je mreža koja ima za cilj da spoji institucije, nevladine organizacije i obrazovni establišment. Uključuje devet partnera iz sedam evropskih zemalja: Veliku Britaniju, Grčku, Srbiju, Litvaniju, Bugarsku i Portugaliju.

Naši glavni ciljevi su:

  • Da pomognemo mladim ljudima da aktivno doprinesu procesu učenja
  • Da se borimo u prilog razumevanju značaja nauke u svakodnevnom životu
  • Da promovišemo nauku kao silu koja može da formira aktivne građane
  • Da istaknemo vezu između naučnih veština i budućeg zapošljavanja

 

Mi koristimo zajedničku obrazovnu platformu kako bismo razmenili inovativne sadržaje i najbolje prakse na polju naučnog obrazovanja u srednjim školama sa temom "Održivi gradovi". Svi uključeni partneri vide potrebu za poboljšanjem obrazovanja iz oblasti prirodnih nauka čime bi se mogle povećati mogućnosti za zapošljavanje naših učenika. Da bismo ostvarili naše ciljeve, mi koristimo nove i inovativne tehnike učenja koje mladim ljudima naučno obrazovanje čine atraktivnijim i privlačnijim. Naša ambicija je da uključimo preko 10.000 škola širom Evrope i privučemo pažnju hiljade učenika.
 

Privremeni izveštaj o napretku projekta se nalazi ovde.

Lifelong Learning ProgrammeProjekat MARCH (MAking science Real in SCHools) je finansiran od strane Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora projekta, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za upotrebu informacija koje su sastavni deo ovog projekta.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education