DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeProjekat je podržan od strane Lifelong Learning Programme Evropske unije

Procitajte više o našim evropskim partnerima

Centre for Science and Art Promotion

Centar za promociju nauke i umetnosti (CPNU) je privatna organizacija iz Beograda, Srbije, formirana 2004. godine. Oblast kojom se CPNU bavi je kratka i jednostavna - učiniti nauku razumljivom i atraktivnom široj publici u Srbiji, na prvom mestu mladima.

CPNU je osnivač najbitnijeg događaja u Srbji u polju promocije nauke: Festivala nauke. Šesti po redu Festival nauke, 2012. godine, imao je 30.000 posetilaca za četiri dana i održan je na četiri lokacije, sa preko 450 mladih naučnika učesnika i 36 institucija iz Srbije i inostranstva. Paralelno sa građenjem mreže naučnih komunikatora kroz kolaboraciju sa svim univerzitetima i naučnim institucijama u Srbiji, CPNU radi i na širenju Festivala nauke na druge gradove, kao i na osnovne i srednje škole. Takođe, CPNU je učestvovao u organizaciji Noći istraživača u Srbiji 2011. i 2012. godine. Svake godine, ovaj veliki javni događaj, simultano se organizuje u preko 300 gradova širom Evrope, sa ciljem približavanja nauke i naučnika "običnim ljudima". Pored toga, CPNU je i finansirao Naučni piknik u Beogradu, tradicionalnu godišnju radionicu za naučne komunikatore (u saradnji sa Les Atomes Chorus, Francuska). Jedan od članova CPNU tima bio je i koordintor projekta otvaranja prvog stalnog naučnog parka u Srbiji. Pobednička strategija CPNU se ogleda u pažljivo planiranom programu za svaki događaj, sa konstantnim progresom u ovom smislu, i odličnim korišćenjem medija u reklamiranju, kao i ekstenzivnim PR kampanjama - CPNU je partner sa preko 60 medijskih kuća u Srbiji. CPNU je član Evropske asocijacije naučnih događaja (EUSEA).

Lifelong Learning ProgrammeProjekat MARCH (MAking science Real in SCHools) je finansiran od strane Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora projekta, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za upotrebu informacija koje su sastavni deo ovog projekta.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education