DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeProjekat je podržan od strane Lifelong Learning Programme Evropske unije

Procitajte više o našim evropskim partnerima

Educational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education

Obrazovna Radio Televizija Grčke (EduTV) je osnovana 1977. godine od strane Ministarstva obrazovanja, prosvete i vera. Ona u svojoj arhivi ima izuzetan broj visokobudžetnih produkcija namenjenih da podpomognu predavanjima u školskim učionicama. Pored toga što je dostupna putem javnih televizijskih kanala (PT, PT Satelit i Parlamentarni kanal), Obrazovna Radio Televizija je posvećena cilju da postane multimedijalna platforma dostupna putem on-demand opcije i i povezana sa najpopularniim socijalnim medijima. U ovom kontekstu njen cilj je da predavačima i studentima omogući uvek dostupan video materijal u učionicama, da mogu da ponovo gledaju, da dodaju sopstveni materijal, dele i ocenjuju.

EduTV ima ključnu ulogu u implementaciji obrazovnih reformi "Digitalnog školovanja" kroz razvoj mnogobrojnih digitalnih i multimedijalnih projekata i u tom kontekstu je napravila izuzetne korake ugeneralizaciji pri korišćenju medija u obrazovanju putem socijalnih medija za studente i predavače kao formalni i neformalni obrazovni metod.

Lifelong Learning ProgrammeProjekat MARCH (MAking science Real in SCHools) je finansiran od strane Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora projekta, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za upotrebu informacija koje su sastavni deo ovog projekta.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education