DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeProjekat je podržan od strane Lifelong Learning Programme Evropske unije

MARCH konferencije

O konferencijama

intl conf general

Sve tri internacionalne konferencije su realizovane sa ciljem širenja novih metodologija, ideja i primera dobrih praksi ka stejkholderima, nastavnicima, nevladinim organizacijama, i lokalnim zvaničnicima,a sve to na evropskom nivou.

Prva internacionalna konferencija je održana u Atini, Grčka, 13.novembra 2014., na kojoj su predstavljeni najnoviji trendovi u naučnom obrazovanju i prikazani rezultati analize MARCH izveštaj (pdf)).

Druga internacionalna konferencija je održana u Berlinu, Nemačka, 5.novembra 2015. Na konferenciji su učestvovali lokalni, regionalni i evropski akteri koji su razgovarali o razvoju u oblasti naučnog obrazovanja, oslanjajući se na rezultate internacionalnih radionica.

Na kraju, Treća internacionalna konferencija održala se u Londonu, u Velikoj Britaniji, 15.novembra 2016. Na konferenciji su učestvovali edukatori i institucije koji su zajedno diskutovali o budućnosti u obrazovanju, kao i načinu na koji se nauka učenicima u školama može učiniti atraktivnijom i „stvarnijom“.

Lifelong Learning ProgrammeProjekat MARCH (MAking science Real in SCHools) je finansiran od strane Evropske komisije. Ova publikacija odražava samo stavove autora projekta, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za upotrebu informacija koje su sastavni deo ovog projekta.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education